Program yazmaya başlayın: Code.Org


Ben program yazmaya oniki yaşında bir Spectrum ZX 48K ile başlamıştım. Kimseden de programlama dersi almadım. Şansıma bu bilgisayar karşıma çıkmadan önce – bilgisayarı Sema Hala’m hediye etmişti-, Anadolu Lisesi’nde (Antalya) İngilizce öğrenmiştim. Eldeki belgeleri karıştıra karıştıra, deneye yanıla bilgisayar programlamayı öğrenmiştim. Öğrendiğim dil BASIC idi.

Bugün o yaştaki çocuklara, hatta daha küçük çocuklara bile, programla öğretmek amaçlı pek çok girişim var. Bu girişimlerin bir kısmı Code.Org adresinde toplanmış. Küçük çocuklardan (4 yaş ve üstü) erişkinlere pek çok farklı kaynak ve pek çok farklı yöntem burada sunuluyor.

Code.Org‘ta sunulan pek çok yaklaşım olmakla birlikte, Bootstrap (http://www.bootstrapworld.org/)’in yaklaşımı bana en akla yatkın gelen yaklaşımlardan birisi. Bootstrap, arkasındaki ProgramByDesign yaklaşımı, çok uzundur ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde deneniyor. Kullanılan programlama dili ilk ve en eski programlama dillerinden LISP ailesinden ve sözdizim ile komutları önemsiz olan bir programlama dili. Bu nedenle programlamaya başlamak için en sağlam seçeneklerden biri kanımca.

Code.Org‘ta her yaştan ve farklı ilgi alanlarından insanlara hitap edecek, yaklaşımlar mevcut.

Bir de CS Unplugged’a (http://www.csunplugged.com/) mutlaka bakın.

Reklamlar

Python: Başlangıç için Öneriler


Bu günlüğü takip edenler, Python’a olan ilgimin Sage’ten (http://www.sagemath.org/) kaynaklandığını bilebilirler. Sage kullanmak niyetiniz yoksa bile Python ilginç bir programlama dili… Bilgisayar programlamaya başlamak istiyorsanız, Python’ı öğrenilmesi kolay bir dil olması nedeniyle, zaman zaman programlamaya giriş derslerinde de kullanılıyor (örn. MIT vb.).

Waterloo Üniversitesi ise programlama öğretmeyi amaçlı sitesi, ilgililere deneme-yanılma yöntemiyle Python’a ve bilgisayar programlamaya  ilk adımlarını atma fırsatı sunuyor:

http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/

Deneme-yanılmaya ek olarak MIT’de verilen dersleri de izleyebilirsiniz:

http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-00-introduction-to-computer-science-and-programming-fall-2008/

MIT’nin dersleri (24 saat) size fazla geldiyse, Google’ın iki günlük programını deneyebilirsiniz:

https://developers.google.com/edu/python/

Ya da  Stavros Korokithakis’in  Learn Python in 10 minutes adlı kılavuzuna 10 dakikanızı ayırmak istersiniz:

http://www.korokithakis.net/tutorials/python/

Zed A. Show’un kitabı Learn Python The Hard Way ise vaktiniz varsa, programlamayı eski usül öğreten bir kaynak. Kitabın tamamını okumasanız da kitabın başlangıcı programlamaya, hatta problem çözmeye yönelik güzel bir özet:

http://learnpythonthehardway.org/book/intro.html

Türkçe Kaynaklar

Jeffrey Elkner, Allen B. Downey ve Chris Meyers tarafından yazılmış ve Tahir Emre Kalaycı tarafından Türkçe’ye çevrilen Bilgisayar Bilimcisi gibi Düşünmek bilgisayar bilimlerine Python kullanarak giriş yapıyor:

http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/dersler/bbgd_p/

Python’un yaratıcısı Guido van Rossum ile  Fred L. Drake, Jr. ‘ın hazırladıkları Python Tutorial belgesi ise Dinçer Aydın tarafından Türkçe’ye çevrilmiş:

http://www.belgeler.org/uygulamalar/python-tutorial.html

Python konusunda yazılmış başka Türkçe kaynaklar da var. Bunların bir kısmı,

http://wiki.python.org/moin/TurkishLanguage

sayfasında özetlenmiş.

Python’u nasıl deneyebilirsiniz?

Bilgisayarınıza Python programlama yorumlayıcısını yüklemeksizin de Python’da program yazabilirsiniz. Internet üzerinde http://codepad.org/ benzeri pek çok Python yorumlayıcısı bulabilirsiniz. Hatta Sage’in Internetteki arayüzü Sage Defterlerini de (örn. http://sagenb.org/) Python programlamayı öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Son Söz

Python ya da bilgisayar programlamayı öğrenmeye başlamanın pek çok farklı yolu var. Burada kısaca bir iki tanesine değinmek istedim. Çok daha farklı bir yaklaşım için ise ProgramByDesign‘ı öneririm:

http://en.wikipedia.org/wiki/ProgramByDesign

http://www.bootstrapworld.org/

Okunmaya değer bir matematik web sayfası: MathInsight.Org


Duane Q. Nykamp’ın (http://mathinsight.org/contributor/dqnykamp) başlattığı http://MathInsight.org matematiğin temel konularının özünü, bunların altında yatan düşünceleri, başlıca örneklerini ve karşıörneklerini sunuyor. Örneğin, inanılmaz güzellikte matematik yazan Paul Garrett’ın Calculus Reminder kitapçığı da MathInsight.Org ‘a aktarılmış:

http://mathinsight.org/thread/calculus_refresher

Bkz. Paul Garrett, http://www.math.umn.edu/~garrett/

Türkiye’de Araştırmacıların Bilgisayar Kullanımı Eğilimleri Anketi


Türkiye’de araştırmacıların bilgisayar kullanımı eğilimlerini belirlemek ve bazı olası iyileştirmeler hakkında bir görüş oluşturabilmek amacıyla bir anket yürütmekteyiz.

Amacı araştırmalarınız bilişim gereksinimlerinin belirlenerek iyileştirilmesi olan anketimizi

  1. En kısa zamanda doldurarak,
  2. İlgili gördüğünüz diğer araştırmacılara ileterek

bize büyük bir yardımda bulunabilirsiniz.

Anket web sayfası:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlYRy05R2xXZm1Ndy0yRDZMWl80LVE6MQ

Anketi doldurma süresi tahmini olarak en fazla 10 dakikadır.

Araştırmamıza yaptığınız katkılar için size teşekkür ederiz.

Berkin Malkoç
Araş. Gör.
İTÜ Fizik Müh. Bölümü

ve

Kürşat Aker

ODTÜ KKK Matematik Bölümü