Program yazmaya başlayın: Code.Org


Ben program yazmaya oniki yaşında bir Spectrum ZX 48K ile başlamıştım. Kimseden de programlama dersi almadım. Şansıma bu bilgisayar karşıma çıkmadan önce – bilgisayarı Sema Hala’m hediye etmişti-, Anadolu Lisesi’nde (Antalya) İngilizce öğrenmiştim. Eldeki belgeleri karıştıra karıştıra, deneye yanıla bilgisayar programlamayı öğrenmiştim. Öğrendiğim dil BASIC idi.

Bugün o yaştaki çocuklara, hatta daha küçük çocuklara bile, programla öğretmek amaçlı pek çok girişim var. Bu girişimlerin bir kısmı Code.Org adresinde toplanmış. Küçük çocuklardan (4 yaş ve üstü) erişkinlere pek çok farklı kaynak ve pek çok farklı yöntem burada sunuluyor.

Code.Org‘ta sunulan pek çok yaklaşım olmakla birlikte, Bootstrap (http://www.bootstrapworld.org/)’in yaklaşımı bana en akla yatkın gelen yaklaşımlardan birisi. Bootstrap, arkasındaki ProgramByDesign yaklaşımı, çok uzundur ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde deneniyor. Kullanılan programlama dili ilk ve en eski programlama dillerinden LISP ailesinden ve sözdizim ile komutları önemsiz olan bir programlama dili. Bu nedenle programlamaya başlamak için en sağlam seçeneklerden biri kanımca.

Code.Org‘ta her yaştan ve farklı ilgi alanlarından insanlara hitap edecek, yaklaşımlar mevcut.

Bir de CS Unplugged’a (http://www.csunplugged.com/) mutlaka bakın.

Reklamlar