Program yazmaya başlayın: Code.Org


Ben program yazmaya oniki yaşında bir Spectrum ZX 48K ile başlamıştım. Kimseden de programlama dersi almadım. Şansıma bu bilgisayar karşıma çıkmadan önce – bilgisayarı Sema Hala’m hediye etmişti-, Anadolu Lisesi’nde (Antalya) İngilizce öğrenmiştim. Eldeki belgeleri karıştıra karıştıra, deneye yanıla bilgisayar programlamayı öğrenmiştim. Öğrendiğim dil BASIC idi.

Bugün o yaştaki çocuklara, hatta daha küçük çocuklara bile, programla öğretmek amaçlı pek çok girişim var. Bu girişimlerin bir kısmı Code.Org adresinde toplanmış. Küçük çocuklardan (4 yaş ve üstü) erişkinlere pek çok farklı kaynak ve pek çok farklı yöntem burada sunuluyor.

Code.Org‘ta sunulan pek çok yaklaşım olmakla birlikte, Bootstrap (http://www.bootstrapworld.org/)’in yaklaşımı bana en akla yatkın gelen yaklaşımlardan birisi. Bootstrap, arkasındaki ProgramByDesign yaklaşımı, çok uzundur ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde deneniyor. Kullanılan programlama dili ilk ve en eski programlama dillerinden LISP ailesinden ve sözdizim ile komutları önemsiz olan bir programlama dili. Bu nedenle programlamaya başlamak için en sağlam seçeneklerden biri kanımca.

Code.Org‘ta her yaştan ve farklı ilgi alanlarından insanlara hitap edecek, yaklaşımlar mevcut.

Bir de CS Unplugged’a (http://www.csunplugged.com/) mutlaka bakın.

Reklamlar

Sage Öğrenin: 7. İTÜ Fizik Haftasında Sage ile Mini Proje Atölyesi


7. İTÜ Fizik Haftası içerisinde yer alan Özgür Matematik Yazılımı Sage ile Mini Proje Atölyesi Türkiye’nin Sage konusunda en yetkin kişilerden Berkin Markoç tarafından sunulacak.

Özet için tıklayınız.


Matematik Enstitüsü 2013 Kış Araştırma Dönemi

Araştırma Döneminin amacı, değişik üniversitelerden matematikçilerin var olan ya da oluşturacakları araştırma grupları halinde çalışmasını sağlayacak araştırma ortamını sunmaktır. Araştırma grupları, tek kişilik de olabilir. Araştırma Dönemi sonucunda, Bolu Yaz Matematik Enstitüsü 2011 sonunda olduğu gibi bir değerlendirme hazırlanacak (https://ahbirkonikolsam.wordpress.com/2011/09/29/bolu-yaz-matematik-enstitusu-2011-degerlendirmesi/), bu değerlendirme internet üzerinden yayınlanacaktır. 2013 Kış Araştırma Dönemi’ne katılmakla ilgili yegane koşul, dönem sonunda bu değerlendirmeye istenen şekilde ve sürede katkıda bulunmaktır. Araştırma Dönemine katılacak kişilerin kendi masraflarını ya da doğrudan ya da dolaylı olarak (çalışılan kurum, TÜBİTAK vb.) kendisinin karşılaması gerekecektir. Matematik Enstitüsü’ne sunulacak mali destekler olur ise, bunlar desteğe en çok gereksinim duyan kişilerden başlamak üzere, katılımcılara yöneltilecektir.

View original post 128 kelime daha

Okunmaya değer bir matematik web sayfası: MathInsight.Org


Duane Q. Nykamp’ın (http://mathinsight.org/contributor/dqnykamp) başlattığı http://MathInsight.org matematiğin temel konularının özünü, bunların altında yatan düşünceleri, başlıca örneklerini ve karşıörneklerini sunuyor. Örneğin, inanılmaz güzellikte matematik yazan Paul Garrett’ın Calculus Reminder kitapçığı da MathInsight.Org ‘a aktarılmış:

http://mathinsight.org/thread/calculus_refresher

Bkz. Paul Garrett, http://www.math.umn.edu/~garrett/

Türkiye’de Araştırmacıların Bilgisayar Kullanımı Eğilimleri Anketi


Türkiye’de araştırmacıların bilgisayar kullanımı eğilimlerini belirlemek ve bazı olası iyileştirmeler hakkında bir görüş oluşturabilmek amacıyla bir anket yürütmekteyiz.

Amacı araştırmalarınız bilişim gereksinimlerinin belirlenerek iyileştirilmesi olan anketimizi

  1. En kısa zamanda doldurarak,
  2. İlgili gördüğünüz diğer araştırmacılara ileterek

bize büyük bir yardımda bulunabilirsiniz.

Anket web sayfası:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlYRy05R2xXZm1Ndy0yRDZMWl80LVE6MQ

Anketi doldurma süresi tahmini olarak en fazla 10 dakikadır.

Araştırmamıza yaptığınız katkılar için size teşekkür ederiz.

Berkin Malkoç
Araş. Gör.
İTÜ Fizik Müh. Bölümü

ve

Kürşat Aker

ODTÜ KKK Matematik Bölümü


kuantum cart curt...

Einstein 1933 tarihli bu mektubunda Nazi rejiminin baskısı altında yurtlarını terketmek zorunda kalmış 40 küsür Alman biliminsanının Türkiye’de istihdam edilmesini Atatürk’ten şahsen rica etmekte. Nitekim gerçekten de birçok yabancı hoca o yıllarda memlekete gelip ders verip öğrenci yetiştirmişlerdir. 

View original post 1.051 kelime daha


TED Blog

Mathematics gets down to work in these talks, breathing life and logic into everyday problems. Prepare for math puzzlers both solved and unsolvable, and even some still waiting for solutions.

Ron Eglash: The fractals at the heart of African designs
When Ron Eglash first saw an aerial photo of an African village, he couldn’t rest until he knew — were the fractals in the layout of the village a coincidence, or were the forces of mathematics and culture colliding in unexpected ways? Here, he tells of his travels around the continent in search of an answer.

How big is infinity?
There are more whole numbers than there are even numbers … right? Actually, there aren’t. This TED-Ed talk makes it crystal clear why not, in a lesson on the infinite infinities and math’s unanswerable questions.

Arthur Benjamin does “Mathemagic”
A whole team of calculators is no match for Arthur Benjamin…

View original post 282 kelime daha